Abone

Eric | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler

 

 

ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır.

Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966'dan günümüze kadar 1,6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 370,000 tam metin doküman sunmaktadır.

Yayın listesi için tıklayınız

Kullanım Videosu İçin Tıklayınız

 

Greenfile | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar.

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

13.000'den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 850,000'in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

İçerik Listesi için tıklayınız

GroveArt Online | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler

 

Grove Art Online, tarih öncesinden günümüze Batı ve Batı dışı küresel sanat ve mimari anlayışı kapsayan, en güncel bilimsel sanat ansiklopedisidir. İlk olarak editörlüğünü Jane Turner'ın yaptığı başyapıt 34 ciltlik Dictionary of Art olarak yayımlanan Grove Art içeriği, görsel kültürün tüm yönlerini kapsamaktadır. Görseller, bibliyografya ve ek kaynaklara bağlantılar içeren, dünyanın her tarafından 7000'den fazla akademisyen tarafından katkıda bulunulan hakemli makaleleri içerir.

HeinOnline | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

HEINONLINE, içerdiği 2,000'den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur. HeinOnline, büyük bir hukuk dergisi koleksiyonuna ek olarak, Congressional Record Bound ciltlerinin tamamını, U.S. Reports'un 1754'e kadar uzanan içeriğinin tamamını, 1700'lerin başlarına kadar uzanan ünlü davaları, 16. Yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki hukuk klasiklerini, the United Nations and League of Nations Treaty Series'i, kapsamı 1936'ya kadar uzanacak şekilde the Federal Register'ı, 1938'den itibaren CFR'yi ve çok daha fazlasını erişilebilir hale getirir.


HeinOnline paketinin içeriğinde yer alan alt veri tabanları için tıklayınız

Hukuk Türk | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı, Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatları içermektedir.

Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

Erişim için Tıklayınız: https://login.lproxy.yeditepe.edu.tr/login?url=https://www.hukukturk.com/

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

Humanities & Social Sciences Index Retrospective | Index - Dizin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri endekslemektedir ve içerik 1907'ye kadar uzanmaktadır.

Yaklaşık 1,200 süreli yayın için kapsamlı endeksleme, 1.300.000'den fazla alıntı ve 240.000'den fazla kitap incelemesi gibi çok sayıda hakemli dergi içeriği bünyesinde barındırır.

Konular aşağıdakileri içerir:

Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, İletişim ve kitle iletişim araçları, Ceza Hukuku, Çevresel araştırmalar, Cinsiyet Çalışmaları, Gerontoloji, Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Yazınsal ve sosyal eleştiri, Müzik, Performans sanatları, Planlama ve Kamu Yönetimi, Politika Bilimi, Psikiyatri ve psikoloji, Din ve teoloji, Sosyoloji, Kentsel çalışmalar

İçerik listelerini görüntülemek için tıklayınız

Ieee Explore Digital Library | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

Elektrik - elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimi konularında tam metin erişim vermektedir.

170+ dergi, 1400+ konferans bildirisi, 5.100+ teknik standartlar, yaklaşık 1950+ e-kitaplar, 400'den fazla eğitim kursları içermektedir ve her ay düzenli olarak 20.000 e yakın yeni belge eklenmektedir.

Yayın listesi için tıklayınız

Kullanım Videosu için Tıklayınız

Kullanım Videosu için tıklayınız

Informa Health Care | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sağlık Bilimleri-Tıp

Informa healthcare tecrübelerini, güvenilir, yüksek kalite ve etkili yayınlarla bir araya getirerek tıp dünyasına hizmet vermektedir.

3,700,000+ Makale bulunmaktadır.

Koleksiyonda 196 dergi bulunmaktadır.

Kullanım Videosu için Tıklayınız

Institution Of Physics (Iop) | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

OPScience extra 1867'ye kadar uzanan arşiv paketi ile birlikte tüm IOP Publishing başlıklarını* içerir.

Fizik, Astronomi, Astrofizik, Biyoloji Fiziği, Kimya, Mühendislik, Çevre, Matematik ve Tıp Fiziği alanlarında içerik barındıran bu kaynakta tüm içerik günümüze kadar tam metin olarak açıktır.

* American Astronomical Society dergileri hariç

İOPScience kullanım kılavuzu için tıklayınız

International Commercial Arbitration | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

International Commercial Arbitration (ICMA), uluslararası ticari arabuluculuk ile ilgili bazı önde gelen çalışmalara entegre ve tamamen aranabilir dijital erişim sağlar. ICMA, önemli arabuluculuk organlarını ve yargı yetkilerini kapsayan metinlerin yanı sıra belirli arabuluculuk organlarının kurallarını kapsayan, resmi olarak tanınan ve onaylanan bir dizi metin içerir. Ayrıca, uluslararası arabuluculuk uygulamasının belirli alanlarını, rıza ve iptalden tazminatın hesaplanmasına kadar uzanan konularla birlikte daha derinlemesine inceleyen bazı temel anlaşmaları da içerir.

Erişim için Tıklayınız: https://login.lproxy.yeditepe.edu.tr/login?url=https://olrl.ouplaw.com/home/ICMA

Ithenticate | Benzerlik Tespit Aracı | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Referans Yönetim Aracı

İntihal Kontrolu için 800'den fazla yayıncının 50 Milyon+ belgesi taranmaktadır.

Akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin; tez, makale ya da draftlarını 60 milyarın üzerinde web sayfası; önemli akademik dergi ve konferans bildirilerinden seçilmiş 110 milyondan fazla makale ve kritiklerden oluşan veri tabanı ile karşılaştırarak benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Veritabanı İçerik bilgisi için tıklayınız

Yetkili Kullanıcılar ve Özel Şartlar

Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevi ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalı, kişisel akademik çalışmaların analizinde kullanılmalıdır. Her kullanıcı şifre ile ulaşmaktadır.

iThenticate İntihal Veri Tabanı Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu için tıklayınız

Başlangıç Kılavuzu için tıklayınız

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

Kullanım Videosu için tıklayınız

Jove (Journal Of Visualized Experiments) | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.1) sahip olan tek video veri tabanıdır.

JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir.

İçeriklerin görsel – işitsel olarak kullanıcıya sunulması, yazılı metinde atlanabilecek noktaların daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesine olanak tanımakta ve kullanıcılara vakit kazandırmaktadır.

Toplamda 210 video makaleye erişim sunan Science Education paketleri üniversitemiz erişimine açılmıştır.

Erişim Adresleri:

Erişim için tıklayınız: https://login.lproxy.yeditepe.edu.tr/login?url=https://www.jove.com/

Science Education Basic Biology

Science Education Advanced Biology

Science Education Psychology

Science Education Clinical Skills

Kullanım Videosu İçin Tıklayınız

Jstor | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler

 

JSTOR Archive Collections

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır.

Koleksiyonlar 50'den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Bilim ve Sanat koleksiyonu ve İşletme, Matematik ve İstatistik ve Yaşam Bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır.

Yeditepe Üniversitesi Arts and Sciences IIIIIIIV ve V koleksiyonlarına abonedir.

Erişim için tıklayınız: https://login.lproxy.yeditepe.edu.tr/login?url=http://www.jstor.org/

Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız

Jstor'da Arama Yöntemleri için Tıklayınız

Kullanım Bilgileri İçin Tıklayınız

Kullanım Videosu İçin Tıklayınız

Karger Journals | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sağlık Bilimleri-Tıp

Tıp konulu 84 dergiye erişim imkanı sağlamaktadır.

Erişim için tıklayınız: https://login.lproxy.yeditepe.edu.tr/login?url=https://www.karger.com

Konu Kılavuzları için tıklayınız

 

Kazancı Hukuk Otomasyon | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

İçtihat Bilgi Bankası:

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K. Yönetmelikleri, 750.000 (Yedi yüz elli bin) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, içborçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.

Mevzuat Bilgi Bankası:

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgerler, Sirkülerler,Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.

Hukuk Eserleri Bilgi Bankası:

Çeşitli Konularda, Türkiye'nin önde gelen hukukçuları tarafından yazılmış Kitaplar, Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Makaleler, Tercüme Eserler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Yüksek Yargı Kararları İncelemeleri. Tüm bu içeriğe ulaşmanız için, arama motoru yanında, yazarların ad/soyad ve özgeçmişleri, konu, ilgili kanun ve maddesi, alfabetik v.b. gibi gösterge konulmuştur. Herhangi bir eseri incelerken, içinde geçen Kanun maddelerine ve içeriğimizde bulunan Yüksek Yargı Kararlarına linklerle bağlantılar sağlanmıştır. 

LegalBank | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

 

LegalBank

Veri Tabanı Bilgileri
Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası ve 68 adet Mevzuat alan mevzuatından oluşmaktadır.

Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası; Artmaya devam eden karar sayısı 2000.000 ‘i aşmıştır. Uzman hukukçu kadro tarafından özetlenen, ilgili mevzuat ile ilişkilendirilen ve kavramlanan Yüksek Mahkeme kararlarına kolayca ulaşabilecek ve faydalanabileceksiniz. Yaptığınız arama sonucunda ulaşamadığınız kararları mail yolu ile talep edebilirsiniz.
Legalbank Mevzuat ve Kararlar Bankası isimli ürün, güncel ve geçmişe yönelik tüm hukuki belgelere internet üzerinden erişebilmenizi sağlayan bir elektronik hukuk bankasıdır. Her sabah Resmi Gazete doğrultusunda güncellenen sistemimiz sayesinde tüm hukuki belgelerin en son hallerine ulaşabileceksiniz
Mevzuat paketlerinde yüz binlerce Yüksek Mahkeme Kararı, Mevzuat, Dilekçe ve Belge Örnekleri, Gerekçeler vb. bilgi ve belge haricinde alt mevzuat (genelge,özelge ve sirkülerler) + makaleler içermektedir.

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

Detaylı bilgi için tıklayınız

LegalBank Online Dergi ve E-Kitaplar | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

LegalBank Online Dergi ve E-Kitaplar

Veri Tabanı Bilgileri

Legal.com.tr adresinden tüm Legal dergi ve kitaplarının geçmişten bugüne kadar ki tüm yıllarını görüntüleye bilmektesiniz. Genel arama butonundan istediğiniz kelime, karar ya da makaleyi arama yapıp bilgiye hızlı bir şekilde ulaşa bilmektesiniz. Bulduğunuz veriyi yazıcıdan çıktı alıp kopyalama yapma imkanınız bulunmaktadır..
Kullanımı için;
legal.com.tr adresine giriş sağlayıp sağ üstte ki “online kütüphane” bölümünü tıkladığınızda size tanımlanan tüm kitap ve dergilerimizi görüntüleye bilirsiniz.

Online Dergi ve E-kitap listesi için tıklayınız

Lexicomp: Online Tıp ve İlaç Veritabanı | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sağlık Bilimleri-Tıp

Lexixomp ilaç veri tabanı ile ilgili önemli özellikler:
o Lexicomp iceriği günlük olarak güncellenmektedir
o Lexicomp hastalık bilgileri de içermektedir.
o Lexicomp Dünyanın en önde gelen Pediyatrik ve Yenidoğan içerik / ilaç bilgilerini de kapsamaktadır
o Lexixomp alanında en kapsamlı İlaç Etkileşim veri tabanını klinik değerlendirme bilgileri dahilinde sunmaktadır (620.000’den fazla ilaç etkileşimi)
o Lexicomp’un Facts & Comparisons modülleri yeni kullanım araçları sunmaktadır.( Karmaşık etkilesim aramalari, karsilastirmalari tablolar ve karşılaştırmalı fayda incelemeleri, hastalık bazında arama yapma özellikleri vb…)
Türkiye’deki ilaçların %92’sini kapsamaktadır, geri kalan %8 için çalışmalar devam etmektedir. Sadece ABD değil, Avrupa ve Asya’daki ilaçları da içermektedir. Doktor ve Eczacılar tarafından bizzat hazırlanmaktadır.

Erişim için Tıklayınız: https://login.lproxy.yeditepe.edu.tr/login?url=https://online.lexi.com/lco/action/home

Kullanıcı kılavuzu için tıklayınız
Ara yüz kullanım videosu için tıklayınız

Lexpera - Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

LEXPERA; içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. Kapsam: Güncel Mevzuat, İçtihat, Tam metin hukuk kitapları, makaleler, tezler, kanun yorumları ve bibliyografik bilgiler, Sözleşme, Dilekçe, Hukuki Yazışma, Değişik İş Kararı, Gerekçeli Mahkeme Kararı ve Tensip Tutanağı örnekleri

Öne Çıkan Özellikler:
• Merkezi arama çubuğu ile aynı anda farklı kaynaklar içerisinde arama yapma imkânı
• Farklı hukuk kaynaklarını ilişkilendiren gelişmiş çapraz bağlantılar
• Mevzuat değişikliklerini gösteren zaman çizelgeleri
• Sürüm ve madde karşılaştırma ekranları
• Torba kanunların Etkilediği Mevzuat listesi
• Mevzuat değişikliklerinin takibini kolaylaştıran günlük Resmi Gazete Bülteni
• Günlük mevzuat değişikliklerini bildiren Mevzuat Günlüğü Bülteni

Erişim için Tıklayınız: https://login.lproxy.yeditepe.edu.tr/login?url=https://www.lexpera.com.tr

Lexpera Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız
Lexpera Hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

E-Bilgi 500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir.

K Erişilen Dergi Listesini İndirmek için Tıklayınız

Kullanım Videosu için Tıklayınız