Deneme Veri Tabanı Değerlendirme Formu

Statünüz
Veri tabanında taramanızı kolay yapabildiniz mi?
Veri tabanını kullanmayı kolay öğrendiniz mi?
Araştırmanızla ilgili bilgi bulabildiniz mi?
Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi bu veri tabanına abone olursa ne kadar sıklıkla kullanmayı düşünüyorsunuz?
Kayıtları görüntülerken, çıktı alırken veya kaydederken hiç problem yaşadınız mı?
Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi'nin bu veri tabanına abone olmasını tavsiye eder misiniz?
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.