Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Bilgi Okuryazarlığı Nedir? Bilgi Okuryazarlığı Eğitimlerimiz Nelerdir?

Bilgi Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Gelişim Süreci Nedir? Bilgi Okuryazarlığı Eğitimlerimiz Nelerdir?

Bilgi okuryazarlığı 1974 tarihinde, Bilgi Endüstrisi Derneği’nde (ABD) ilk olarak ifade edilmiştir. Zamanla bu kavram tüm dünyanın ilgisi çekti ve bugün önemi katlanarak artan bu terimin anlamı çeşitli bilim dalları, teknoloji ve endüstri kuruluşları tarafından kabul edildi.

            Kavram ilk zamanlar ortaya çıktığında “okuryazarlık” kelimesi insanların tartışma, eleştirme konusu olmuştu. Daha sonraki zamanlarda bunun bilimsel araştırma, geliştirme v.b. konular için kullanıldığı anlamı insanlar arasında genel olarak kabul görse de bazı tartışmalar devam etmektedir. Genel olarak kavramın açıklığa kavuşturulması gerekliliği olduğu için bu konu hakkında terim ifadesinden daha çok bilgi okur yazarlılığının ne olduğu hakkında farklı görüşler mevcuttur.

            Bilgi okuryazarlığı; karşılaşılan sorun, araştırılan bilgi, üretilecek teknolojik ürün, araştırma-geliştirme aşamaları gibi alanlarda ihtiyaca göre bilgiyi bulma, bulunan bilgiyi kullanma, bulunan bilginin değerlendirilmesi, yasal olarak iletilmesini ifade eder. BU tanımlara ek olarak bugün geldiğimiz teknolojik gelişimde elektronik ortamdaki kaynaklarda önem kazanmıştır. Bilgi okuryazarlığı, “sürekli gelişen, dönüşen, yeni verilerle, evrilen bilgiye araştırma yöntemlerine göre ulaşmaktır” diye de ifade edebiliriz.

Teknolojini gelişimi ve bu gelişime paralel olarak da Bilgi okuryazarlığı da gelişmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Olarak Bilgi Okuryazarlığı Eğitimlerimiz Nelerdir? bu eğitimlerden bazıları;

Temel Seviye Eğitimleri

- Kütüphane olanakları nelerdir? Kütüphaneler hangi bilgiyi nasıl ve nerede hizmete sunar? Araştırma Nedir? Nasıl Araştırma Yapılır? Bilimsel Çıktı Nedir? Bilimsel Çıktıya Nasıl Ulaşılır?

İleri Seviye Eğitimleri

- Temel seviyeye ek olarak, bilim dallarına göre araştırma yapma, konu başlıklarına göre bilgiye erişme, bulunan bilgilere göre hareket etme.

Uzmanlık Seviyesi Eğitimleri

- İleri seviyeye ek olarak son sınıf öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için hazırlanan araştırma yöntemleri ve bunların kullanılabilirliği ile veri tabanlarını kullanmayı etkin biçimde kullanabilirliğe kavuşturma.

Uzmanlık Alanları ve Araştırma Yöntemleri Eğitimleri

………………… Eğitimleri

- Atıf Nedir, Atıf Sayısı Nedir? Etki Faktörü Nedir? Web of Science Nedir? Scopus, SciVal Nedir? Google Akademik Ne Sağlar? sorularınıza cevap bulacağınız eğitimler.

Akademik Profil Eğitimleri

- Akademik Profil Nedir? Nasıl Oluşturulur? Faydaları Nelerdir? ORCID (Open Researcher and Contributor ID) Nedir? ResearcherID (Publons) Nedir? ScopusID Nedir?

Bilimsel Çıktı Üretimi Eğitimleri

- Kaynak Düzenleme Nedir? Kaynakça Nasıl Oluşturulur? EndNote Nedir Nasıl Kullanılır? Mendeley Nedir Nasıl Kullanılır? Zotero Nedir Nasıl Kullanılır?

İntihal Nedir? Akademik Dürüstlük Nedir? iThenticate Nedir? Referans Yönetimi Araçları Nelerdir?

 

Kütüphane Okuryazarlığında Elektronik Kaynak Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

 

Tez Nedir, Tez Araması Nasıl Yapılır? Yök Tez Merkezi Nedir?

Açık Erişim Nedir? Üniversitemizin Açık Erişim ve Akademik Arşivi Nedir?

Moddle Nedir? Nasıl Kullanılır? Neler Yapılır?

Belge Sağlama Nedir? Hangi Belgeler Temin Edilir?