Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Toplu Kataloglar

 

Bilgi Merkezi Kataloğu için tıklayınız

 

TÜRKİYE TOPLU KATALOGLARI
Milli Kütüphane  |   Ulakbim  |   YÖK  |   Atatürk Kitaplığı   |   DergiPark  |   Ekual 

TO-KAT   |   Ulusal Toplu Katalog
Türkiye'deki tüm üniversite kütüphanelerinin kaynaklarına tek bir ara yüzden erişebilirsiniz

YAZMALAR             |   Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu
Türkiye'deki yazma eserlerin bibliyografik bilgilerine tek bir ara yüzden erişebilirsiniz

MİLLİ KÜTÜPHANE   |   Milli Kütüphane Katalogları
Kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, yazma ve nadir eserlere ait bibliyografik künyeler üzerinden arama yapılabilmektedir.
Dijital Kütüphane Sistemi : Erişim için tıklayınız
Bibliyografyalar : Erişim için tıklayınız
Sesli Kitap :  Erişim için tıklayınız
Taş Plak Koleksiyonu : Erişim için tıklayınız

ULAKBİM   |   ULAKBİM Ulusal Veri tabanları
Ulakbim tarafından sağlanılan TR Dizin arama hizmeti

YÖK   |   YÖK Ulusal Tez Kataloğu
Ulusal Tez Merkezi hizmetlerinin tamamı internet üzerinden verilmektedir.
Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.

YORDAMBT   |   YordamBT Toplu Kataloğu
Yordam kütüphane otomasyon sistemini kullanan kütüphanelerin kaynaklarına tek bir ara yüzden erişebilirsiniz.

ATATÜRK KİTAPLIĞI   |   Atatürk Kitaplığı Toplu Kataloğu
Halka ve özel araştırmacılara hizmet veren Atatürk Kitaplığı, Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerindendir.

DERGİPARK    |  
DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.

EKUAL    |   EKUAL Tübitak-Ulakbim
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır.

ULUSLARARASI TOPLU KATALOGLAR  
WorldCat  |  DART Europe  |  EuropeanaCollections  |  European Library  |  ProQuest Dissertations & Theses Global  |  PubMed

WorldCat  |  
10.000'den fazla kütüphanenin kaynağına tek bir ara yüzden erişebilirsiniz

DART Europe  |  
601 Üniversite tarafından desteklenen 718.868+ adet teze tek bir ara yüzden erişebilirsiniz.

EuropeanaCollections   |  
Avrupa genelinde 54.214.150 eser, eser, kitap, video ve ses kayıtlarına tek bir ara yüzden erişebilirsiniz.

The European Library   |  
Avrupa ülkelerinin milli kütüphanelerine ait kataloğu tek bir ara yüzden arama imkanı sağlar.

ProQuest Dissertations & Theses Global  |  
İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.

PubMed   |  
Tıp ve Sağlık Bilimleri