Bilgi Merkezi - Yeditepe Üniversitesi


Bilgi Merkezi Elektronik Kaynaklarında Arama [ Veri Tabanları - Makaleler - Açık Erişim ]


Gelişmiş Arama | Kullanıcı Kılavuzları

Elektronik Kaynaklarda Arama Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ARAMA KISAYOLLARI

Temel Arama Ekranı Üzerinden Kısaltmalar

TX Tüm Metin | AU Yazar | TI Başlık | SU Konu Başlığı | SO Dergi Başlığı/Kaynak | AB Özet | IS ISSN | IB ISBN