Kurallar Olanaklar

GENEL KURALLAR

Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Genel Kurallar
 

Bilgi Merkezimizi kullanan tüm kullanıcılarımız kütüphane içerisinde sessiz olmalı, cep telefonlarını sessize almalı ve cep telefonları ile kütüphane içinde konuşmamalıdır.

Bilgi Merkezi içerisinde yüksek sesle müzik dinlemek ve belirtilen bölümler haricinde yüksek sesle ders çalışmak, araştırma yapmak yasaktır, kullanıcıları rahatsız edici davranışlardan kaçınılmalıdır.

Kullanıcılarımıza ait tüm özel eşyalar kendi sorumluluklarında oldukları için kütüphane içerisinde kaybolma ya da çalınma durumunda Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

Bilgi Merkezine (su hariç) yiyecek, içecek ile girmek ve tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.

Tüm basılı materyaller manyetik olarak korunmaktadır ve kullanıcılar Bilgi Merkezinden çıkarken elektronik kapı kontrol sistemi uyarı verdiğinde çanta ve yayınları Bilgi Merkezi ya da güvenlik görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya çalışanlar hakkında işlem yapılır. Bilgi Merkezi 24 saat güvenlik kameraları ile görüntülenmektedir.

İzin almadan fotoğraf çekmek, video kaydı yapmak yasaktır.

Tüm kullanıcılar hizmet saatlerine uymak zorundadır.

Kullanıcılar yer tutma amacıyla ya da uzun süreli olarak okuyucu çalışma masalarında eşyalarını Bilgi Merkezinde bırakamaz, kaybolma ve çalınma durumunda Bilgi Merkezi sorumlu değildir. Kişisel eşyalarını bırakan kullanıcıların eşyaları haber verilmeksizin toplanır.

Bilgi Merkezini kullanan dış kullanıcılar genel kuralları ve dış kullanıcı kullanım kurallarını kabul etmiş sayılır.

Bilgi Merkezimizde bulunan materyaller açık ve kapalı raf sistemine göre hizmete sunulmaktadır.

ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI | Üyelik İşlemleri | Uzatma | Ayırtma | İade İşlemleri

Basılı Materyal Kullanma Kuralları
 

1)      Üyelik İşlemleri

a) Kullanıcılar basılı materyalleri ödünç almak ve Bilgi Merkezi tarafından dijitalleştirilerek elektronik ortamda erişime açılan kaynakların kullanımı için üye olmak zorundadırlar,

b) Bilgi Merkezine kayıt işlemleri sırasında istenilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak belirtilmesi üyelerimiz ile iletişim açısından önem taşımaktadır.

2) Ödünç Materyal Temini 

a) Yeditepe Üniversitesi, İstek Vakfı ve bağlı kuruluşlarında çalışan akademik ve idari personeller ile tüm öğrenciler mevcut eğitim öğretim yılına ait üniversite kimlik kartlarını göstererek Bilgi Merkezi kayıt formunu doldurarak üye olmak zorundadır.

b) Her üye kendisi adına ödünç materyal alabilir.

c) Materyal ödünç alınırken mevcut yıla ait üniversite kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

d) Başka bir üyenin üniversite kimliği kullanılarak kesinlikle ödünç materyal alınamaz bu durumun tespit edilmesi durumunda kimliği kullanılan üye ve yararlanmak isteyen üye hakkında işlem yapılır.

e)Üyeler ödünç aldıkları yayınları zamanında iade etmekle ve zarar vermemekle yükümlüdürler aksi takdirde cezai işlem uygulanır.

f) Bilgi Merkezinde bulunan referans materyaller, süreli yayınlar (gazeteler ve son sayı dergiler) , görsel-işitsel materyaller, tezler, özel olarak belirlenmiş rezerv materyaller ve ders notları ödünç verilmez.

g) Üzerinde gecikmiş materyal olup cezai işlem uygulanacak üyelerin mağduriyetlerini önlemek amacı ile Bilgi Merkezi Müdürlüğünün belirlediği tutara kadar işlem yapma hakkı tanınır.

h) Ödünç verilen materyaller;

1) Geç iade nedeniyle oluşan cezayı ödeyene kadar,

2) Eser kayıp edildiğinde ya da Bilgi Merkezinin materyallerine zarar verildiğinde materyalin bedeli ödenmediği takdirde kullanıcının ödünç alma hakları geçici olarak engellenir, bu sorunlar çözümlendiği takdirde kullanıcı tekrar ödünç alma haklarına sahip olur.

i) Bilgi Merkezi gerekli gördüğü takdirde ödünç alınan materyalleri geri çağırabilir.

j) Dönemlik ödünç alma hizmetinden sadece akademik personelimiz yararlanabilmektedir. Dönem süreleri Güz Dönemi (01 Eylül – 31 Ocak) – Bahar Dönemi (01 Şubat – 30 Haziran) – Yaz Dönemi (1 Temmuz – 31 Ağustos) olmak üzere üç dönemdir.

k) Yeditepe Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarda çalışan personeller ve öğrenciler yürürlükte bulunan Standart İşletim Yönergesine göre ödünç materyal alabilirler. 

Akademik Personel  

30 gün süre ile 30 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal + 
+ Kütüphaneler arası ödünç hizmeti için 5 kitap 5 makale.  Akademik Personelin ödünç aldığı kitaplardan en fazla 15 adedi dönemlik ödünç verilmektedir. 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

30 gün süre ile 15 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal

Lisans Öğrencileri
20 gün süre ile 10 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal

İdari Personel 

20 gün süre ile 10 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal

ödünç alabilirler.

Özel süreli ödünç ve dönemlik ödünç durumlarında ödünç süreleri değişiklik gösterir.

Uzatma İşlemi

a) Üyelerimiz üzerinde bulunan tüm materyalleri her biri 7 gün olmak üzere tüm üyeler için toplam 6 kere uzatma hakkı verilmektedir.

b) Web üzerinden uzatma işlemi; materyalin teslim tarihinden 3 gün öncesinden başlar, son teslim tarihine kadar aktif olarak devam eder.

c) Eser üzerinde bir başka üye tarafından ayırtma işlemi uygulanmışsa veya materyalin geciktirilmesi durumunda uzatma işlemi aktif olmaz.

d) Üzerinde gecikmiş yayın ve para cezası bulunan üyelere geciktirmedikleri materyalleri için izin verilen cezai işlem sınırına kadar işlem yapma hakkı tanınır ve cezalı eserlerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz.

e) Üyelere e-posta ile uzatma yapılmaz. 

İade İşlemi 

a) Ödünç alınan materyalin gününde Bilgi Merkezine iade edilmesi gerekmektedir. 

b) Kullanıcılar en son geçerli e-posta ve posta adresini Bilgi Merkezine bildirmelidirler. 

c) Bilgi Merkezi, üyelere iade tarihleri konusunda, elektronik posta yolu ile hatırlatmalar yapar. Ancak Bilgi Merkezi bu hatırlatmayı yapmak zorunda değildir. Bu uygulamanın amacı, üyelerin geç iadeden dolayı mağdur olmasını önlemek ve kaynak dolaşım sürecinin sistemli ve işlevsel akışını desteklemektir. Ulaşmayan e-postalardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

d) Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.

e) Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük 1 TL ( Bir Türk Lirası) gecikme cezası uygulanır. (Cezalar her sene Rektörlük tarafından belirlenir).

f) Rezerv Birimi'nde bulunan materyallerin geç iadesi durumunda; gecikme cezası saatlik uygulanır ve her saat başı için ceza miktarı 1 TL'dir.

g) Üyeler tarafından iade edildiği söylenilen materyal rafta yerinde yok ise bu konuda ödünç alma bankosundan yardım istenir.

Ayırtma İşlemi 

a) Üyeler, ödünçte bulunan materyallere ayırtma koyabilirler.

b) Ayırtılmış materyal Bilgi Merkezine iade edildikten sonra üyenin e-posta adresine materyali ödünç alabileceğine dair uyarı notu gönderilir.

c) Ayırtılan materyal Bilgi Merkezine iade tarihinden itibaren, 2 gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir ve eğer ayırtma koyan başka üye varsa materyal verilmek üzere bekletilir.

d) Üyeler en fazla 5 kitabı ayırttırabilirler.

e) Bilgi Merkezimize üye olan herkes ayırtma işlemini;

  • Bilgi Merkezi/ Katalog tarama web sayfasından kendi şifreleri ile ya da 
  • Kullanıcı hizmetlerine, üye numarasını ve materyalin demirbaş numarasını vererek ayırtma yaptırabilirler.

BİLGİ MERKEZİNDEN İLİŞİK KESME

Bilgi Merkezinden İlişik Kesme

1) Üniversite ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler Bilgi Merkezi ile ilişkileri olmadığına dair belge almak zorundadırlar.
2) Üniversite ile ilişik kesmek isteyen akademik ve idari personelin Bilgi Merkezi ile ilişkileri kalmadığını belgelendirmedikleri takdirde İnsan Kaynakları Müdürlüğünce üniversite ile olan ilişkileri kesilmeyecektir.
3) Üzerlerinde Bilgi Merkezi yayınları bulunan üyeler ödünç aldıkları materyalleri teslim edene kadar veya geç iade nedeniyle bu Standart İşletim Yönergesinde belirtilen kurallarca oluşan cezalar tahsil edilene kadar (Madde 12) üyelerin ilişikleri kesilmez.
4) Bu işlemler Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.

Üniversite ile ilişik kesmek isteyen akademik ve idari personelin Bilgi Merkezi ile ilişkileri kalmadığını belgelendirmedikleri takdirde İnsan Kaynakları Müdürlüğünce üniversite ile olan ilişkileri kesilmeyecektir.
Bu işlemler Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.

REZERVE YAYINLAR VE DERS KİTAPLARI

Forum doldurmak için tıklayınız

1) Akademik personelin eğitim dönemi içinde vermekte olduğu dersler ile ilgili Bilgi Merkezimizdeki kaynakları önceden belirlenmiş ödünç sürelerine göre ayırtma biriminde bulunmasını isteyebilirler.
2) İstenilen kaynaklar için internet üzerinden form doldurulmalı ya da bizzat Bilgi Merkezine gelerek istedikleri materyalleri bildirmelidirler.
3) Tüm akademik personelimiz kendi ders notlarını birimimizde bulundurarak istedikleri şartlarda üyelerin hizmetine sunarak faydalanmalarını sağlayabilirler.
4) Rezerv koleksiyonundaki tüm materyaller için uzatma ve ayırtma işlemi yapılamaz ve üyeler iade ettiği materyali o gün tekrar alamaz.
5) Üyeler aynı anda 2 adet materyal ödünç alabilir ve materyale ait özel ödünç süresi geçerlidir.
6) Süreli yayınlar, seri kitaplar, tezler ve Bilgi Merkezinin uygun görmediği yayınlar rezerv koleksiyonuna dahil edilmezler.
7) Her dönemin sonunda rezerv kitaplar koleksiyondan çıkartılır ve ilgili koleksiyonlara eklenir.
8) Rezerv koleksiyonunda telif haklarını ihlal edebilecek herhangi bir materyal bulundurulamaz.

GECİKEN VE KAYIP KİTAPLAR | Materyal Kaybı | Cezanın Tahsili |

Materyal Kaybı

a) Kayıp edilen eserlerin öncelikli olarak aynısı eğer bulunamıyorsa en son baskısı temin edilmek zorundadır.
b) Eğer baskısı tükenmiş ise Bilgi Merkezi tarafından belirlenen eserler üyeler tarafından temin edilir.
c) Materyal kaybından dolayı oluşan gecikme cezası ( Madde 12/2) ile ilgili kurallar işletilir.
d) Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır ve üyelikleri 3 dönem pasif edilir.

Cezanın Tahsili

1) Geç iadeden dolayı oluşan cezalar iki yolla ödenebilmektedir;
Tüm üyeler, oluşan ceza bedellerini tespit edilen banka şubesine veya Mali İşler Müdürlüğüne ödeyebilir ya da Bilgi Merkezi Müdürlüğünce belirlenen eserleri temin ederek cezası karşılığı bağışta bulunabilir
2) Üyelerin üzerinde bulunan materyaller iade tarihi itibari ile geciktirme süresi 3 dönem olduğunda Rektörlük makamı onayı ile eğitim aldıkları ya da bağlı bulundukları enstitü/fakültelere resmi yazı ile bilgilendirilir gecikmede olan yayınlar üyelerden istenir.
3) Üyelerin üzerinde bulunan materyaller iade tarihi itibari ile 4 dönem teslim edilmez ise Bilgi Merkezinin teklifi ile Rektörlük makamının onayından sonra kayıp işlemi uygulanır ve oluşan ceza tutarı Mali İşler Müdürlüğüne bildirilerek öğrencinin durumu pasif edilir.

KÜTÜPHANELER ARASI MATERYAL SAĞLAMA

Üniversitemiz Mensupları İçin Kütüphaneler Arası Materyal Sağlama Kuralları
a) Kütüphaneler arası ödünç (Inter Library Loan) hizmeti yalnızca Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli için uygulamaktadır. Akademik ve İdari Personel dışındaki kişilerin ( Doktora, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) Danışmanlar ve Öğretim Görevlileri aracılığı ile talep yapmaları gerekmektedir.
b) Kütüphaneler arası ödünç kapsamında bir defada en fazla 5 kitap 5 makale talep edilebilmektedir.
c) Her kütüphane kendi Kütüphaneler Arası Ödünç kuralları çerçevesinde diğer kütüphanelere ödünç alabilme sınırı belirlemektedir. Bu nedenle tüm kullanıcılarımız bu hizmetten yararlanabilmesi için her bir kullanıcı için 5 kitap sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir. Fazla talep olduğu durumda gelen formlardan ilk 5'i dikkate alınacak, diğerleri istekler için alınan materyaller iade edildikten sonra işlem yapılacaktır.
d) Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
e) Kitabı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
f) İstenen materyal türlerinin (görsel-işitsel malzemeler, tezler, referans kaynakları, özel koleksiyonlar ve dergiler) kütüphaneler arası dolaşıma açık olup olmadığı, materyali sağlayan kütüphanenin Kütüphaneler arası ödünç verme koşullarına göre değişmektedir.
g) Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
h) Kütüphaneler arası ödünç yoluyla yayın sağlayan kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin yayınları geri çağırma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda kullanıcının, yayını Bilgi Merkezimize iade etmesi gerekmektedir.
i) Tez fotokopilerinin sağlanabildiği durumlarda; fotokopi masrafları üyeye aittir. Bildirilecek olan hesap numarasına yayını sağlayacak üniversitenin bildirdiği tutar ödenip, dekont Bilgi Merkezimize ulaştırıldıktan sonra fotokopi işlemi başlar. Bu işlemin kargo masrafları Bilgi Merkezine aittir.

Diğer Kütüphane ve Bilgi Merkezleri İçin Kütüphaneler Arası Materyal Sağlama Kuralları
a) Bu hizmetten tüm kütüphaneler, kullanıcıları bireysel olarak gelmemek kaydıyla yararlanabilmektedirler. Kütüphaneler arası ödünç hizmetinden yararlanmak isteyen kütüphane, Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi ödünç verme kurallarını okuyup kabul etmiş sayılır.
b) Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak Bilgi Merkezimize başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar.
c) İstekte bulunulmadan önce kitabın koleksiyonumuzda olup olmadığı Bilgi Merkezi kataloğundan kontrol edilmelidir. Katalog kaydının "Durum" alanında "İade Tarihi... " notu olan kitaplar üyeler üzerinde olduğundan, tekrar "Rafta" notuyla göründüğünde talep edilebilir.
d) Bir Kütüphane, aynı anda en fazla 20 yayın ödünç alabilir. Ödünç verme süresi postada geçecek süre dâhil 20 gündür. Ödünç alınan yayın üzerinde ayırtma yoksa en fazla 3 kez uzatma yapılabilir. Uzatma yapmak için iade tarihine en az 2 gün kala Bilgi Merkezimize başvurulması gerekmektedir.
e) İstekler; KİTS, TÜBESS aracığıyla yapılmaktadır.
f) Referans, rezerv ve özel koleksiyonlar, görsel-işitsel malzemeler, tezler, süreli yayınlar ödünç verilemez.
g) İsteklerin doğru ve zamanında sağlanabilmesi için, istek bilgilerinin eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan istekler, talebi gönderen kütüphaneye bildirilir ve iptal edilir.
h) Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.
i) Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dâhil ), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.
j) Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
k) Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. İlgili kütüphaneye yapılan geri çağırma duyurusunu takip eden 48 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.
l) İstekte bulunan kütüphane, kargo ile gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.

DIŞ KULLANICILAR

Dış Kullanıcı Kullanım Kuralları
 

Bilgi Merkezini kullanmak isteyen dış kullanıcılar, kullanım amaçlarını ve kullanmak istedikleri saatleri belirten dilekçe ile Bilgi Merkezine başvurmalıdırlar.
Tüm dış kullanıcılar Bilgi Merkezini, Rektörlük Makamı veya Genel Sekreterlik Makamı onayı ile kullanabilirler.
Dış Kullanıcılar hizmet saatlerine uymak ile yükümlüdür Rektörlük veya Genel Sekreterlik makamı tarafından özel izin verilmediği takdirde hizmet saatleri hafta içi 09:00 – 23:00 hafta sonu 10:00 – 15:30 saatleri arasıdır.

1)   Yeditepe Üniversitesi Mezunları
a)      Mezunlarımız Bilgi Merkezimizin sağlamış olduğu hizmetlerden olan Elektronik Kaynakları kullanmak istediklerinde kendilerine geçici kullanıcı adı ve şifre verilir ve bu şifre ile Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler.
b)      Materyal ödünç verilmez ancak Bilgi Merkezi içerisinde kullanım haklarına sahiptirler.

2)   Yeditepe Üniversitesi Mezunu Olmayanlar Kullanıcılar
a)      Kullanıcılar Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan basılı kaynakları kütüphane içerisinde kullanabilirler ödünç alamazlar.
b)      Elektronik Kaynakları kullanmak istediklerinde kendilerine geçici kullanıcı adı ve şifre verilir ve bu şifre ile Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler.
c)      Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlar, fotokopi, yazıcı ve tarayıcı hizmetinden kısıtlı kullanım hakkına sahiptirler.

3)   Araştırmacılar
a)      Araştırmacılar Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan basılı kaynakları kütüphane içerisinde kullanabilirler ödünç almak istedikleri materyalleri eğitim verdikleri üniversite kütüphaneleri aracılığı ile istemelidirler.
b)      Elektronik Kaynakları kullanmak istediklerinde kendilerine geçici kullanıcı adı ve şifre verilir ve bu şifre ile Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler.
c)      Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlar, fotokopi, yazıcı ve tarayıcı hizmetinden kullanım hakkına sahiptirler.