E-Kaynaklar

ProQuest Dissertations & Theses Global | Tez | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

ProQuest Dissertations & Theses Global

Erişmek için tıklayınız

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.ProQuest Dissertations & Theses Global ile:

•Lisansüstü öğrenciler hazırlayacakları tez konularının daha önceden yazılmış olup olmadığını kontrol edebilirler
•Öğrenciler, öğretim görevlileri ve diğer araştırmacılar kendi bilimsel alanları ile ilgili tezlere erişebilirler
•Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim
•Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile
Veri tabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir.
ProQuest Dissertations & Theses Global iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veri tabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.

ProQuest Dissertations&Theses Global haftalık olarak güncellenmektedir.

ProQuest Dissertation&Thesis Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

PsycARTICLES | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Fen Bilimleri - Psikoloji

*PsycArticles (tam metin dergiler) :
American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir. Davranış Bilimleri alanında tanınmış akademisyen ve bilim adamlarından en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonları içinden sağlanan dünyaca güvenilir araştırma kaynağıdır.


Kapsam :
• Kapsam : 1894’den günümüze
• 194,000’den fazla tam metin makale
• Çoğunluğu 1. Cildin 1. Sayısına kadar uzanan 110’un üzerinde dergiyi kapsamaktadır.  
• Haftalık güncellenen içerik
• PsycARTICLES içinde yer alan tüm içerik PsycINFO da indekslenmektedir. 
• APA dergi editörleri sosyal & davranış bilimleri alanlarında en saygın akademisyen & bilim adamları arasında yer almaktadırlar. 
• Hakemli dergi kataloglarının tamamına erişim  
• Psikoloji ile ilgili tüm konu alanlarına tam erişim sağlamaktadır
• Temel/Deneysel, Klinik, Akademik, Sağlık, Gelişimsel, Eğitici, Sosyal vb. ilişkin içerikleri kapsar

İçerik listesi için tıklayınız

Sage | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

Özellikle Sosyal Bilimler alanında güçlü olmak üzere 910 tam metin e-dergi bulunan Sage Premier, özellikle son dönemlerde tıp, teknik bilimler ve fen bilimleri alanlarında da içeriğini genişletmektedir.

Kullanım Videosu için tıklayınız

Science Online | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

Science, en güncel bilimsel ve teknik araştırmalarını yılda 51 sayı ile sunan dünyanın önde gelen bilimsel araştırma dergisidir. 1997 yılından günümüze erişim imkanı bulunmaktadır.

Antropoloji, Arkeoloji, Astronomi, Biyokimya, Hücre Biyolojisi, Kimya, Bilgisayar ve Matematik, Ekoloji, Mühendislik, Evrim, Genetik, Jeokimya ve Jeofizik, Immunoloji, Materyal Bilimi, Tıp, Nöroloji, Fizik, Psikoloji ve diğer araştırma alanları konusundaki güncel literatüre erişim vermektedir.

MEDLINE/PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar, EMBASE gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmektedir.

Kullanım Videosu İçin Tıklayınız

Scifinder-Cas | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Fen Bilimleri - Kimya

SciFinder özellikle Kimya ve Kimya ile ilgili bölümler; Biyoloji, Fizik, Eczacılık, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Farmakoloji, Nanoteknoloji, Tekstil Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği vb. bölümlerin kullanabilecekleri önemli bir programdır.

SciFinder Chemical Abstracts Service (CAS) ın bir ürünüdür. Basılı versiyonu olan Chemical Abstracts'la beraber toplam 5 CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp ve ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907'den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır.

Veritabanının kullanılabilmesi için kayıt yapılması ve kayıt sonrası firmadan gelecek olan e-postada yer alan aktivasyon linkinin onaylanması gerekmektedir.

Üyelik oluşturmak için tıklayınız

Uyarı: Kayıt işlemi yapılırken Yeditepe uzantılı e-posta adresi kullanılmalıdır. Firmadan gelen e-postada yer alan aktivasyon linkinin, kayıt olunurken kullanılan bilgisayardan onaylanması gerekmektedir.

SciFinder Eğitim Materyalleri için tıklayınız

Kullanım Videosu için tıklayınız

SCIVAL | Akademik Performans Analiz Metrikleri | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

SciVal kanıt-esaslı araştırma araçlarından: veri, teknoloji, metrikler ve görselleştirmeden her birini destekleyen 4 anahtar unsuru bir araya getiren entegre edilmiş modüler platformdur.

SciVal hakemli literatür alıntılama veri tabanı ve en geniş içerik bulunduran Scopus veri kaynağını kullanmaktadır. Kullanıcılar bir ülkenin ya da bir kurumun verimliliğini değerlendirmek, alıntılama etkisi, ortak çalışan ve daha fazla rasyonellik ve doğrulukla, küresel ve bölgesel standartlarla ilişkilerin yanı sıra ilgili hakemlerin pozisyonlarının anlaşılması için herhangi metrikler setini birleştirebilir.


SciVal'i aşağıda belirtilen alanlarda kullanabilirsiniz:
• Dünyadaki araştırmalara çok çabuk ulaşım sağlamak.
• Araştırmanızın bütün seviyelerdeki bir bakışta ki anlık resmini, hazır bir durumda görmek.
• Herhangi bir eş düzey takıma karşı performansınızı değerlendirmek.
• Yeni geliştirilen araştırma alanları ve sanal takımlar tarafından ''Peki ya'' senaryolarının model deneyi.
• Büyük başvurular ve raporlama için yayın takımları yaratmak.
• Bölgesel ya da küresel katılımcı ortaklık kurmak.
• Pazardaki değişikliklerle güncel kalan bir hafta esasına dayalı veri görüntüleme ve izleme.
Scival Kayıt: Veri tabanının kullanımı için yeditepe uzantılı mail adresinizle kayıt yapabilirsiniz. Elsevier ürünlerinden olan Scopus, Mendeley, Science Direct veri tabanlarından kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz Scival platformu için de geçerlidir.

*Sorularınız için nurhan.kabakulak@yeditepe.edu.tr adresine mail atınız.

END NOTE | Tür: Abone | Konu: Benzerlik Tespit Aracı | Veritabanı Türü: Araştırma Araçları | Konu:

 

EndNote (Online); kişisel bilgi veri tabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan, makale yazım sürecinizde 6000' in üzerinde farklı bibliyografya (dergi) stili (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olan ve çalışmalarınızı yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veri tabanı ve bibliyografya yazılımıdır.

EndNote Kurulum Dosyaları
ENDNOTE Kurulum Dosyası (Windows) tıklayınız
 
ENDNOTE Kurulum Dosyası (Mac) tıklayınız.
 
ENDNOTE Sık Sorulan Soru ve Cevapları için tıklayınız
 
Kullanım Videosu için Tıklayınız

 

TURNITIN | Tür: Abone | Konu: Benzerlik Tespit Aracı | Veritabanı Türü: Araştırma Araçları | Konu:

Turnitin, eğitimcilere ve dergi editörlerine akademik çalışmalarda uygun olmayan alıntı yapılması ya da olası intihal durumu konusunda, sürekli güncellenen veri tabanlarını piyasadaki en gelişmiş arama yöntemleriyle tarayarak kontrol etmesini sağlayan bir programdır.


Turnitin belge analizini yaparken büyük veri tabanları taramaktadır. Bunlar;


337+ milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman
110,000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın
62 milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası
140 ülkede, 15.000'den fazla eğitim kurumunda,
30 milyondan fazla öğrenci
1.6+ milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.


Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Genel kullanım kılavuzu)
Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Enstitüler için kullanım kılavuzu)
Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Akademisyenler için kullanım kılavuzu)
Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Öğrenciler için kullanım kılavuzu)
Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Şifre Unutulması Durumunda)

 

ITHENTICATE | Tür: Abone | Konu: Benzerlik Tespit Aracı | Veritabanı Türü: Araştırma Araçları | Konu:

İntihal Kontrolu için 800'den fazla yayıncının 50 Milyon+ belgesi taranmaktadır.

 
Akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin; tez, makale ya da draftlarını 60 milyarın üzerinde web sayfası; önemli akademik dergi ve konferans bildirilerinden seçilmiş 110 milyondan fazla makale ve kritiklerden oluşan veri tabanı ile karşılaştırarak benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

 
Veritabanı İçerik bilgisi için tıklayınız

 
Yetkili Kullanıcılar ve Özel Şartlar
Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevi ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalı, kişisel akademik çalışmaların analizinde kullanılmalıdır. Her kullanıcı şifre ile ulaşmaktadır.

 
iThenticate İntihal Veri Tabanı Kullanım Kılavuzu için tıklayınız
iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu için tıklayınız

 
Başlangıç Kılavuzu için tıklayınız
Kullanım Kılavuzu için tıklayınız
Kullanım Videosu için tıklayınız

Scopus | Özet ve Atıf | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

 

Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır.

Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp, sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'ın üzerindeki yayıncının 18.500'un üzerindeki dergisini kapsar.

Scopus %70'i 1996'dan veri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Kullanım Bilgileri için Tıklayınız

Kullanım Videosu için Tıklayınız

 

 

Springer Link | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik ve astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, hukuk ve ekonomi konularında Springer Verlag yayınevine ait 1350+ tam metin dergiye erişimi sağlar.

Computer Science ve Matematik elektronik kitap serisine de erişim sağlanmaktadır.

 

Erişilen Dergi Listesini İndirmek için Tıklayınız

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

Detaylı bilgi için tıklayınız

Makale Yazım Kuralları için tıklayınız

Kullanım Videosu için tıklayınız

MENDELEY | Veritabanı Türü: Araştırma Araçları | Konu: Referans Yönetim Aracı

Mendeley Institutional Edition, araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine ve geliştirmelerine, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapabilmelerine ve yapılmış olan son araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olurken bir kaynakça yönetim aracı ve akademik sosyal ağ hizmetini kurumlara yönelik sunan bir araçtır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı cihazlarda eşzamanlı kullanım olanağı sunan Mendeley, aynı zamanda güçlü bir pdf yönetim aracıdır.

Mendeley Desktop programını indirmek ve üyelik sağlamak için www.mendeley.com adresinde yer alan Signup & Download bağlantısı kullanmak yeterlidir. Yeditepe Üniversitesi kurumsal sayfasında yer alan "Join this group" butonu kullanılarak üyelik sağlanmaktadır.

Mendeley yardımcı videoları için tıklayınız.
Mendeley hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Swisslex | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler - Hukuk

İsviçre ve Kara Avrupası Hukukuna dayalı anlaşma, yönetmelik, talimat, karar, resmi gazete gibi geniş içeriğe sahip, güvenilir online hukuk kütüphanesidir.

Türk hukuk sistemi Kıta Avrupası hukukuna dayanır ve bu konuda bilgi ihtiyacı daha fazladır. Hukukçularda genel olarak bilinen dil Almanca ve Fransızcadır ve Swisslex her iki dilde de ara yüzü kullanıcılarına sunar.

Ayrıca verilerin daha iyi filtrelenmesi için hukuk dallarına göre, hukuk kaynaklarına göre, tarihe göre, kanun numarasına göre, atıf yapılan referanslara göre veya seçilen yayın organına göre sınıflandırma seçeneği sunarak aramalarınızı listelendirir.

Kullanım Videosu İçin Tıklayınız

 

Taylor & Francis (Informaworld) | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

Tarım, sağlık bilimleri, davranış bilimleri, tıp, psikoloji, fen, sosyal bilimler alanında 1165 Taylor & Francis dergisine 1997 yılından itibaren tam metin erişimi sağlar.

T&F Social Science & Humanities Library (T&F Sosyal ve Beşeri Bilimler Kütüphanesi) Sosyal ve beşeri bilimlerde önde gelen yayınevleri ile Routledge ve Psychology Press'in 1,100 den fazlaönemli çevrim içi dergisini içerir.

T&F Social Science & Humanities Library (T&F Sosyal ve Beşeri Bilimler Kütüphanesi) de yer alan pek çok dergi prestijli uluslararası kuruluş ve dernekler tarafından yayınlanmaktadır.

Bunlardan bazıları: Association of American Geographers, American Planning Association, British Educational Research Association ve The International Institute for Strategic Studies (IISS).

Erişilen dergi listesini indirmekk için tıklayınız

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

Kullanım Videosu için tıklayınız

Teacher Reference Center | Index ve Özet | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 300 derginin ve magazinin indeks / özet bilgilerini içerir.

Kullanım Videosu için Tıklayınız

Thieme | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

Thieme sentetik organik kimya alanlarını kapsayan 5 kimya dergisi yayımlamaktadır. Tüm yayınlar alanında uzman kişiler tarafından onaylanmış hakemli dergilerdir. Bu dergiler aşağıdaki gibidir:


• Pharmacopsychiatry
• Planta Medica
• Synfacts
• Synlett
• Synthesis


Synlett ve Synthesis'ın son 5 yıllık içeriğine erişim açıkken, diğer dergilere erişim 2000'den günümüze şeklindedir.

Turkey Data Monitor | Analiz-Raporlama | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sosyal Bilimler

 

Türkiye’nin belli başlı tüm makroekonomik serilerinin, tarihsel ve en güncel verilerinin ve global karşılaştırmalı endekslerinin yer aldığı Türkiye’nin belli başlı tüm makroekonomik serilerinin, tarihsel ve en güncel verilerinin ve global karşılaştırmalı endekslerinin yer aldığı, kullanıcıya ekonomik analiz ve sorgulama araçları sunan, Türkiye ekonomisi konusunda çeşitli kaynaklardan yorumlar, sunumlar, analizler ve yaygın bir elektronik kütüphane içeren, Programla ilişkili MS Excel dosyalarınızı da arka planda otomatik güncelleyen bir abonelik sistemidir. Programın arayüzü, İngilizce ve Türkçe arasında kolay geçiş sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Turkey Data Monitor’ün size sunduğu zengin içeriğe beş ana yoldan ulaşabilirsiniz:

(1) Güncel olan kaynakları derleyen Ana sayfa,
(2) Ham ve işlenmiş verilerin tamamını gösteren Tablo ve Grafik ekranı,
(3) Yorum, sunum ve kaynakların tamamını gösteren Kütüphane ekranı,
(4) Aylık olarak düzenlenmiş veri açıklama Takvim ekranı,
(5) Türkiye ekonomisi, piyasalar ve küresel gelişmelerin haftalık olarak özetlendiği rapor ekranı

Detay bilgi için tıklayınız

Veri Tabanının Kullanımı:

Turkey Data Monitor veri tabanına, kütüphanemizin Koleksiyon Geliştirme bölümünde yer alan bir bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilecektir.
Sistem randevu usulü ile hizmetinizde olacağı için kullanacağınız günü ve saat aralığını 
nurhan.kabakulak@yeditepe.edu.tr adresine bildirmeniz gerekmektedir.

 

Turnitin | Benzerlik Tespit | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Referans Yönetim Aracı

Turnitin, eğitimcilere ve dergi editörlerine akademik çalışmalarda uygun olmayan alıntı yapılması ya da olası intihal durumu konusunda, sürekli güncellenen veri tabanlarını piyasadaki en gelişmiş arama yöntemleriyle tarayarak kontrol etmesini sağlayan bir programdır.

Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanları taramaktadır. Bunlar;

337+ milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman

110,000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın

62 milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası

140 ülkede, 15.000'den fazla eğitim kurumunda,

30 milyondan fazla öğrenci

1.6+ milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.

Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Genel kullanım kılavuzu)

Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Enstitüler için kullanım kılavuzu)

Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Akademisyenler için kullanım kılavuzu)

Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Öğrenciler için kullanım kılavuzu)

Kullanım kılavuzları için tıklayınız (Şifre Unutulması Durumunda)

Ulakbim Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM National Databases | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Çoklu Disiplin

ULAKBIM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBIM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır. Bu veri tabanları: Türk Tıp Veri Tabanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

Uptodate Advanced | Tam Metin | Veritabanı Türü: Abone | Konu: Sağlık Bilimleri-Tıp

 

UpToDate® Advanced™, klinik kararlara yönelik hasta odaklı bir yaklaşım sunarak, tedavi farklılıklarının azaltılmasına, ve tedavi aşamasında hasta sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. UpToDate Advanced ile, klinisyenler; UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation™ uygulamalarını, uygun tarama, tanısal test, tedavi ve yatan hastanın desteklenmesi amacıyla, farklı temas noktalarında kullanabilmekte, Pathways ve Lab Interpretation yaygın tıbbi durumlara ve tedavi farklılıkları gösteren tıbbi durumlara da hitap etmektedir.

UpToDate Advanced Uzaktan Erişim (ev/ofis/cep telefonları ve mobil cihazlardan): Aşağıda takip edilecek adımlar ile, üniversite içindeki bilgisayarlarınızdan bir kez kayıt yaptıktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile UpToDate'e evlerden/telefon ve tabletlerden erişmek mümkün olacaktır.

Kayıt işlemleri için gerekli adımlara ilişkin video için tıklayınız

UpToDate Advanced – Evlerden / Uzaktan erişim için Adımlar:

Kayıt işlemi:

1. Yeditepe Üniversitesi kampüsü içinden UpToDate'e giriniz. www.uptodate.com/online

2. Ana sayfanın üstünde yer alan Log-in/Register sekmesine tıklayınız

3. Erişilen kayıt sayfası üzerinde alanları doldurarak kendinize ait kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturunuz.

4. Kayıt işleminiz bittikten sonra mobil aplikasyonun nasıl yükleneceğine dair bilgi linki e-posta adresinize gönderilecektir.

Not: Şifrenizin aktif kalması için 90 günde bir uptodate kişisel hesabınıza kurum içinden log in/giriş yapmanız gerekmektedir (www.uptodate.com/online)

Kurum içinden yapılan her girişden sonra erişim süresi otomatik olarak 90 gün uzamaktadır.

UpToDate aplikasyonunu mobil cihazlarınıza indirerek kullanabilirsiniz.

Konular listesini görmek için tıklayınız

Eğitim Kaynakları için tıklayınız

Kullanım Videosu için tıklayınız