Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Forum Kullanımları Hakkında
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Kitap İstek Formu [ Satın Alma ]      |       İstek Yapmak İçin Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri

Bu Standart İşletim Yönergesinde belirtilen hizmetlere uygun olarak hareket edilir ve aşağıdaki esaslara göre işlevsellik sağlanır.
1) Satın Alma Talep Politikası İlkeleri
a) Temin edilecek materyaller, Yeditepe Üniversitesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren enstitü vefakültelerin eğitim-öğretim alanlarındaki ihtiyaçlarına göre ve yapılan araştırmalara uygun olmalıdır.
b) Temin edilecek materyaller, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak çeşitlilikte tür, konu, dilve ortam açısından yeterli düzeyde olmalıdır.
c) Süreli Yayın ve elektronik veri tabanları/dergilerin istemi Bilgi Merkezi Müdürlüğünün belirttiği tarihlerde yapılır, rektörlük tarafından onaylanmayan hiçbir yayın işleme alınmaz.
d) Bilgi Merkezi koleksiyonuna eklenmesi istenilen materyalleri enstitü/fakülte ve araştırma merkezleri üst yazı ile beraber rektörlük makamı aracılığıyla Bilgi Merkezine gönderim yaparlar, rektörlük tarafından onaylanmayan hiçbir yayın işleme alınmaz.
e) Kullanıcıların akademik araştırma ya da ders çalışma zamanları dışında kalan süreleri değerlendirmeleri açısından eğitim düzeylerine uygun edebi, kültürel materyaller temin edilir.
f) Hukuki engeli olmayan materyallerin istekleri yapılır.
g) Koleksiyonda güncelliğini yitirmiş olan materyaller, güncel baskıları temin edilmesi gerektiğinde Bilgi Merkezi Müdürlüğünün teklifi ile Rektörlük makamı tarafından satın alınmasına karar verilir.
h) Satın alınan basılı ve elektronik materyaller ve veri tabanları bu Standart İşletim Yönergesi esasları dikkate alınarak geliştirilir.
i) Abone olunan veritabanlarının kullanım istatistiklerine bakılarak rektörlük makamı tarafından her yıl için abonelik yapılır.
Kütüphaneler Arası Ödünç İstek Formu       |       İstek Yapmak İçin Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Kütüphaneler Arası Materyal Sağlama

1) Üniversitemiz Mensupları İçin Kütüphaneler Arası Materyal Sağlama Kuralları

a) Kütüphaneler arası ödünç (Inter Library Loan) hizmeti yalnızca Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli için uygulamaktadır. Akademik ve İdari Personel dışındaki kişilerin ( Doktora, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) Danışmanlar ve Öğretim Görevlileri aracılığı ile talep yapmaları gerekmektedir.
b) Kütüphaneler arası ödünç kapsamında bir defada en fazla 5 kitap 5 makale talep edilebilmektedir.
c) Her kütüphane kendi Kütüphaneler Arası Ödünç kuralları çerçevesinde diğer kütüphanelere ödünç alabilme sınırı belirlemektedir. Bu nedenle tüm kullanıcılarımız bu hizmetten yararlanabilmesi için her bir kullanıcı için 5 kitap sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir. Fazla talep olduğu durumda gelen formlardan ilk 5'i dikkate alınacak, diğerleri istekler için alınan materyaller iade edildikten sonra işlem yapılacaktır.
d) Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
e) Kitabı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
f) İstenen materyal türlerinin (görsel-işitsel malzemeler, tezler, referans kaynakları, özel koleksiyonlar ve dergiler) kütüphaneler arası dolaşıma açık olup olmadığı, materyali sağlayan kütüphanenin Kütüphaneler arası ödünç verme koşullarına göre değişmektedir.
g) Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
h) Kütüphaneler arası ödünç yoluyla yayın sağlayan kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin yayınları geri çağırma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda kullanıcının, yayını Bilgi Merkezimize iade etmesi gerekmektedir.
i) Tez fotokopilerinin sağlanabildiği durumlarda; fotokopi masrafları üyeye aittir. Bildirilecek olan hesap numarasına yayını sağlayacak üniversitenin bildirdiği tutar ödenip, dekont Bilgi Merkezimize ulaştırıldıktan sonra fotokopi işlemi başlar. Bu işlemin kargo masrafları Bilgi Merkezine aittir.
Makale İstek Formu       |       İstek Yapmak İçin Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Makale Sağlama Sağlama

BİLGİ EKLENECEK
Reserv İstek Formu       |       İstek Yapmak İçin Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Rezerve Yayınlar - Ders Kitapları ve Ders Notları

1) Akademik personelin eğitim dönemi içinde vermekte olduğu dersler ile ilgili Bilgi Merkezimizdeki kaynakları önceden belirlenmiş ödünç sürelerine göre ayırtma biriminde bulunmasını isteyebilirler.
2) İstenilen kaynaklar için internet üzerinden form doldurulmalı ya da bizzat Bilgi Merkezine gelerek istedikleri materyalleri bildirmelidirler.
3) Tüm akademik personelimiz kendi ders notlarını birimimizde bulundurarak istedikleri şartlarda üyelerin hizmetine sunarak faydalanmalarını sağlayabilirler.
4) Rezerv koleksiyonundaki tüm materyaller için uzatma ve ayırtma işlemi yapılamaz ve üyeler iade ettiği materyali o gün tekrar alamaz.
5) Üyeler aynı anda 2 adet materyal ödünç alabilir ve materyale ait özel ödünç süresi geçerlidir.
6) Süreli yayınlar, seri kitaplar, tezler ve Bilgi Merkezinin uygun görmediği yayınlar rezerv koleksiyonuna dahil edilmezler.
7) Her dönemin sonunda rezerv kitaplar koleksiyondan çıkartılır ve ilgili koleksiyonlara eklenir.
8) Rezerv koleksiyonunda telif haklarını ihlal edebilecek herhangi bir materyal bulundurulamaz.
Deneme Veri Tabanı Değerlendirme Formu       |       Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Deneme Veri Tabanı Değerlendirme Formu

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi olarak; deneme kullanımına açılan veri tabanları ile ilgili görüşlerinizi bildirmenizi rica ederiz. Vereceğiniz cevaplar veri tabanlarını satın alırken ya da aboneliğini başlatırken bizlere yol gösterecektir.
Kullanıcı Eğitimi Formu       |       Kullanıcı Eğitimi İstek Formu için Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcı Eğitimi Formu

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Kullanıcı Eğitimi İstek Formu
Eğitim istekleriniz hakkında bilgi alabileceğiniz iletişim bilgilerimiz 0216 578 00 62
Veri Tabanı İstek Formu       |       Veri Tabanı İstek Formu için Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Veri Tabanı İstek Formu

BİLGİ EKLENECEK
Dergi İstek Formu       |       Dergi İstek Formu için Tıklayınız
Bilgi Merkezini kullanan tüm okuyucular, Bilgi Merkezinin Standart İşletim Prosedürü'nü kabul etmiş sayılırlar.

Dergi İstek Formu

BİLGİ EKLENECEK
Dış Kullanıcı Formu       |       Dış Kullanıcı Formu için Tıklayınız

Bilgi Merkezini kullanmak isteyen dış kullanıcılar, kullanım amaçlarını ve kullanmak istedikleri saatleri belirten dilekçe ile Bilgi Merkezine başvurmalıdırlar.
Tüm dış kullanıcılar Bilgi Merkezini, Rektörlük Makamı veya Genel Sekreterlik Makamı onayı ile kullanabilirler.
Dış Kullanıcılar hizmet saatlerine uymak ile yükümlüdür Rektörlük veya Genel Sekreterlik makamı tarafından özel izin verilmediği takdirde hizmet saatleri hafta içi 09:00 – 23:00 hafta sonu 10:00 – 15:30 saatleri arasıdır.

1)   Yeditepe Üniversitesi Mezunları
a)      Mezunlarımız Bilgi Merkezimizin sağlamış olduğu hizmetlerden olan Elektronik Kaynakları kullanmak istediklerinde kendilerine geçici kullanıcı adı ve şifre verilir ve bu şifre ile Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler.
b)      Materyal ödünç verilmez ancak Bilgi Merkezi içerisinde kullanım haklarına sahiptirler.

2)   Yeditepe Üniversitesi Mezunu Olmayanlar Kullanıcılar
a)      Kullanıcılar Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan basılı kaynakları kütüphane içerisinde kullanabilirler ödünç alamazlar.
b)      Elektronik Kaynakları kullanmak istediklerinde kendilerine geçici kullanıcı adı ve şifre verilir ve bu şifre ile Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler.
c)      Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlar, fotokopi, yazıcı ve tarayıcı hizmetinden kısıtlı kullanım hakkına sahiptirler.

3)   Araştırmacılar
a)      Araştırmacılar Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan basılı kaynakları kütüphane içerisinde kullanabilirler ödünç almak istedikleri materyalleri eğitim verdikleri üniversite kütüphaneleri aracılığı ile istemelidirler.
b)      Elektronik Kaynakları kullanmak istediklerinde kendilerine geçici kullanıcı adı ve şifre verilir ve bu şifre ile Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler.
c)      Bilgi Merkezi içerisinde bulunan bilgisayarlar, fotokopi, yazıcı ve tarayıcı hizmetinden kullanım hakkına sahiptirler.