ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

Basılı Materyal Kullanma Kuralları

 

1)      Üyelik İşlemleri

a) Kullanıcılar basılı materyalleri ödünç almak ve Bilgi Merkezi tarafından dijitalleştirilerek elektronik ortamda erişime açılan kaynakların kullanımı için üye olmak zorundadırlar,

b) Bilgi Merkezine kayıt işlemleri sırasında istenilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak belirtilmesi üyelerimiz ile iletişim açısından önem taşımaktadır.

 

2)      Ödünç Materyal Temini

 

a) Yeditepe Üniversitesi, İstek Vakfı ve bağlı kuruluşlarında çalışan akademik ve idari personeller ile tüm öğrenciler mevcut eğitim öğretim yılına ait üniversite kimlik kartlarını göstererek Bilgi Merkezi kayıt formunu doldurarak üye olmak zorundadır.

b) Her üye kendisi adına ödünç materyal alabilir.

c) Materyal ödünç alınırken mevcut yıla ait üniversite kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

d) Başka bir üyenin üniversite kimliği kullanılarak kesinlikle ödünç materyal alınamaz bu durumun tespit edilmesi durumunda kimliği kullanılan üye ve yararlanmak isteyen üye hakkında işlem yapılır.

e) Üyeler ödünç aldıkları yayınları zamanında iade etmekle ve zarar vermemekle yükümlüdürler aksi takdirde cezai işlem uygulanır.

f) Bilgi Merkezinde bulunan referans materyaller, süreli yayınlar (gazeteler ve son sayı dergiler) , görsel-işitsel materyaller, tezler, özel olarak belirlenmiş rezerv materyaller ve ders notları ödünç verilmez.

g) Üzerinde gecikmiş materyal olup cezai işlem uygulanacak üyelerin mağduriyetlerini önlemek amacı ile Bilgi Merkezi Müdürlüğünün belirlediği tutara kadar işlem yapma hakkı tanınır.

h) Ödünç verilen materyaller;

1) Geç iade nedeniyle oluşan cezayı ödeyene kadar,

2) Eser kayıp edildiğinde ya da Bilgi Merkezinin materyallerine zarar verildiğinde materyalin bedeli ödenmediği takdirde kullanıcının ödünç alma hakları geçici olarak engellenir, bu sorunlar çözümlendiği takdirde kullanıcı tekrar ödünç alma haklarına sahip olur.

i) Bilgi Merkezi gerekli gördüğü takdirde ödünç alınan materyalleri geri çağırabilir.

j) Dönemlik ödünç alma hizmetinden sadece akademik personelimiz yararlanabilmektedir. Dönem süreleri Güz Dönemi (01 Eylül – 31 Ocak) – Bahar Dönemi (01 Şubat – 30 Haziran) – Yaz Dönemi (1 Temmuz – 31 Ağustos) olmak üzere üç dönemdir.

k) Yeditepe Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarda çalışan personeller ve öğrenciler yürürlükte bulunan Standart İşletim Yönergesine göre ödünç materyal alabilirler.

 

Akademik Personel
  

30 gün süre ile 30 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal +
+ Kütüphaneler arası ödünç hizmeti için 5 kitap 5 makale.  Akademik Personelin ödünç aldığı kitaplardan en fazla 15 adedi dönemlik ödünç verilmektedir.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri
  

30 gün süre ile 15 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal

 

Lisans Öğrencileri
  

20 gün süre ile 10 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal

 

İdari Personel
  

20 gün süre ile 10 adet kitap + 3 gün süre ile 5 adet süreli yayın + 1 kitap dışı materyal

 

ödünç alabilirler.

 

 

Özel süreli ödünç ve dönemlik ödünç durumlarında ödünç süreleri değişiklik gösterir.

Uzatma İşlemi

 

a) Üyelerimiz üzerinde bulunan tüm materyalleri her biri 7 gün olmak üzere tüm üyeler için toplam 6 kere uzatma hakkı verilmektedir.

b) Web üzerinden uzatma işlemi; materyalin teslim tarihinden 3 gün öncesinden başlar, son teslim tarihine kadar aktif olarak devam eder.

c) Eser üzerinde bir başka üye tarafından ayırtma işlemi uygulanmışsa veya materyalin geciktirilmesi durumunda uzatma işlemi aktif olmaz.

d) Üzerinde gecikmiş yayın ve para cezası bulunan üyelere geciktirmedikleri materyalleri için izin verilen cezai işlem sınırına kadar işlem yapma hakkı tanınır ve cezalı eserlerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz.

e) Üyelere e-posta ile uzatma yapılmaz.


 

 

İade İşlemi

 

a) Ödünç alınan materyalin gününde Bilgi Merkezine iade edilmesi gerekmektedir. 

b) Kullanıcılar en son geçerli e-posta ve posta adresini Bilgi Merkezine bildirmelidirler. 

c) Bilgi Merkezi, üyelere iade tarihleri konusunda, elektronik posta yolu ile hatırlatmalar yapar. Ancak Bilgi Merkezi bu hatırlatmayı yapmak zorunda değildir. Bu uygulamanın amacı, üyelerin geç iadeden dolayı mağdur olmasını önlemek ve kaynak dolaşım sürecinin sistemli ve işlevsel akışını desteklemektir. Ulaşmayan e-postalardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

d) Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.

e) Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük 1 TL ( Bir Türk Lirası) gecikme cezası uygulanır. (Cezalar her sene Rektörlük tarafından belirlenir).

f) Rezerv Birimi'nde bulunan materyallerin geç iadesi durumunda; gecikme cezası saatlik uygulanır ve her saat başı için ceza miktarı 1 TL'dir.

g) Üyeler tarafından iade edildiği söylenilen materyal rafta yerinde yok ise bu konuda ödünç alma bankosundan yardım istenir. 


 

 

Ayırtma İşlemi

 

a) Üyeler, ödünçte bulunan materyallere ayırtma koyabilirler.

b) Ayırtılmış materyal Bilgi Merkezine iade edildikten sonra üyenin e-posta adresine materyali ödünç alabileceğine dair uyarı notu gönderilir.

c) Ayırtılan materyal Bilgi Merkezine iade tarihinden itibaren, 2 gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir ve eğer ayırtma koyan başka üye varsa materyal verilmek üzere bekletilir.

d) Üyeler en fazla 5 kitabı ayırttırabilirler.

e) Bilgi Merkezimize üye olan herkes ayırtma işlemini;

  • Bilgi Merkezi/ Katalog tarama web sayfasından kendi şifreleri ile ya da
  • Kullanıcı hizmetlerine, üye numarasını ve materyalin demirbaş numarasını vererek ayırtma yaptırabilirler.