MATERYAL KAYBI CEZA MİKTARI VE TAHSİLİ

CEZA MİKTARI ve TAHSİLİ

 

Gecikmiş materyal için ceza miktarları:

 

Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük 1 TL ( Bir Türk Lirası) gecikme cezası uygulanır. (Cezalar her sene Rektörlük tarafından belirlenir).

 

Rezerv Birimi'nde bulunan materyallerin geç iadesi durumunda;

 

Rezerv bölümüne ait materyallerin geç teslim edilmesi durumunda gecikme cezası saatlik uygulanır ve her saat başı için uygulanan ceza miktarı 2 YTL'dir.

MATERYAL KAYBI ve TAHSİLİ

 

Üniversite akademik ve idari personelinin ödenmeyen materyal ceza ücretleri maaşlarından tahsil edilir;
öğrenciler ise ceza bedellerini tespit edilen banka şubesine öderler.
Bilgi Merkezinden ödünç aldığı materyalleri kaybeden okuyucular, kaybettiği materyalin aynısını veya bir sonraki baskısını sağlamak zorundadırlar.

 

Kaybolan materyalin aynısı veya bir sonraki baskısını temin edilememiş ise;
okuyucu o günkü merkez bankasınca ilan edilen kur üzerinden hesaplanan fiyata %50 ilave edilerek,
bulunan değeri ve eğer varsa kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme cezasını birlikte öder.

 

Okuyucu kaybettiği bir kaynağın aynısını veya yeni baskısını Bilgi Merkezine sağladığı takdirde, "eğer varsa gecikme cezası dışında"
kendisinden herhangi bir ceza ücreti talep edilmez.

 

Rezerv bölümüne ait materyallerin kaybı durumunda ise gecikme cezası saatlik uygulanır.

 

Baskısı tükenmiş yayınların kaybedilmesi durumunda ise Rektörlük tarafından belirlenecek olan yayın fiyatı ve işlem ücreti alınır.

 

İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan materyaller Bilgi Merkezi Yönetimi'ne bildirilir.
Yönetim'den gelecek talimata kadar okuyucunun ödünç alma hakları geçici olarak dondurulur ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.