KÜTÜPHANELER ARASI MATERYAL SAĞLAMA

ÜNİVERSİTEMİZ MENSUPLARI İÇİN KÜTÜPHANELER ARASI MATERYAL SAĞLAMA KURALLARI

 

Kütüphaneler arası ödünç (Inter Library Loan) hizmeti yalnızca Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli için uygulamaktadır. Akademik ve İdari Personel dışındaki kişilerin ( Doktora, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) Danışmanlar ve Öğretim Görevlileri aracılığı ile talep yapmaları gerekmektedir.

 

ILL kapsamında bir defada en fazla 3 kitap 4 makale talep edilebilmektedir.

 

Her kütüphane kendi ILL kuralları çerçevesinde diğer kütüphanelere ödünç alabilme kotası belirlemektedir. Bu nedenle tüm okuyucuların bu hizmetten yararlanabilmesi için her bir okuyucu için 3 kitap sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir. Fazla talep olduğu durumda gelen formlardan ilk 3'ü dikkate alınacak, diğerleri için işlem yapılmayacaktır.

 

Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.

 

Kitabı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

 

İstenen materyal türlerinin (görsel-işitsel malzemeler, tezler, referans kaynakları, özel koleksiyonlar ve dergiler) kütüphaneler arası dolaşıma açık olup olmadığı, materyali sağlayan kütüphanenin ILL ödünç verme koşullarına göre değişmektedir.

 

Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

 

ILL yoluyla ödünç yayın sağlayan kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin yayınları geri çağırma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda kullanıcının, yayını Bilgi Merkezimize iade etmesi gerekmektedir.

 

Tez fotokopilerinin sağlanabildiği durumlarda; fotokopi masrafları okuyucuya aittir. Bildirilecek olan hesap numarasına yayını sağlayacak üniversitenin bildirdiği tutar ödenip, dekontu Bilgi Merkezimize ulaştırıldıktan sonra fotokopi işlemi başlar. Bu işlemin kargo masrafları Bilgi Merkezine aittir.

 

DİĞER KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZLERİ İÇİN KÜTÜPHANELER ARASI MATERYAL SAĞLAMA KURALLARI

 

Bu hizmetten tüm kütüphaneler, kullanıcıları bireysel olarak gelmemek kaydıyla yararlanabilmektedirler. ILL hizmetinden yararlanmak isteyen kütüphane, Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi ödünç verme kurallarını okuyup kabul etmiş sayılır.

 

Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak Bilgi Merkezimize başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar.

 

İstekte bulunulmadan önce kitabın koleksiyonumuzda olup olmadığı Kütüphane Kataloğundan kontrol edilmelidir. Katalog kaydının "Durum" alanında "İade Tarihi... " notu olan kitaplar okuyucu üzerinde olduğundan, ancak tekrar "Rafta" notuyla göründüğünde talep edilebilir.

 

Bir Kütüphane, aynı anda en fazla 10 yayın ödünç alabilir. Ödünç verme süresi postada geçecek süre dahil 15 gündür. Ödünç alınan yayın üzerinde ayırtma yoksa en fazla 1 kez uzatma yapılabilir. Uzatma yapmak için iade tarihine en az 2 gün kala Bilgi Merkezimize başvurulması gerekmektedir.

 

İstekler ;

    Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (kits) , Türkiye Belge Sağlama Sistemi (tübes) aracığıyla yapılmaktadır

 

Referans, rezerv ve özel koleksiyonlar, görsel-işitsel malzemeler, tezler, süreli yayınlar ödünç verilemez.

 

İsteklerin doğru ve zamanında sağlanabilmesi için, istek bilgilerinin eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan istekler, talebi gönderen kütüphaneye bildirilir ve iptal edilir.

 

Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

 

Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil ), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.

 

Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

 

Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. İlgili kütüphaneye yapılan geri çağırma duyurusunu takip eden 48 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.

 

İstekte bulunan kütüphane, kargo ile gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.