KÜTÜPHANELER ARASI MATERYAL SAĞLAMA

Üniversitemiz Mensupları İçin Kütüphaneler Arası Materyal Sağlama Kuralları

 

a) Kütüphaneler arası  ödünç (Inter Library Loan) hizmeti yalnızca Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli için uygulamaktadır. Akademik ve İdari Personel dışındaki kişilerin ( Doktora, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) Danışmanlar ve Öğretim Görevlileri aracılığı ile talep yapmaları gerekmektedir. 

b) Kütüphaneler arası  ödünç kapsamında bir defada en fazla 5 kitap 5 makale talep edilebilmektedir. 

c) Her kütüphane kendi Kütüphaneler Arası  Ödünç kuralları çerçevesinde diğer kütüphanelere ödünç alabilme sınırı belirlemektedir. Bu nedenle tüm kullanıcılarımız bu hizmetten yararlanabilmesi için her bir kullanıcı için 5 kitap sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir. Fazla talep olduğu durumda gelen formlardan ilk 5’i dikkate alınacak, diğerleri istekler için alınan materyaller iade edildikten sonra işlem yapılacaktır.

d) Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir. 

e) Kitabı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

f) İstenen materyal türlerinin (görsel-işitsel malzemeler, tezler, referans kaynakları, özel koleksiyonlar ve dergiler) kütüphaneler arası dolaşıma açık olup olmadığı, materyali sağlayan kütüphanenin Kütüphaneler arası  ödünç verme koşullarına göre değişmektedir. 

g) Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

h) Kütüphaneler arası  ödünç yoluyla yayın sağlayan kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin yayınları geri çağırma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda kullanıcının, yayını Bilgi Merkezimize iade etmesi gerekmektedir. 

i) Tez fotokopilerinin sağlanabildiği durumlarda; fotokopi masrafları üyeye aittir. Bildirilecek olan hesap numarasına yayını sağlayacak üniversitenin bildirdiği tutar ödenip, dekont Bilgi Merkezimize ulaştırıldıktan sonra fotokopi işlemi başlar. Bu işlemin kargo masrafları Bilgi Merkezine aittir.

Diğer Kütüphane ve Bilgi Merkezleri İçin Kütüphaneler Arası Materyal Sağlama Kuralları

 

a) Bu hizmetten tüm kütüphaneler, kullanıcıları bireysel olarak gelmemek kaydıyla yararlanabilmektedirler. Kütüphaneler arası  ödünç hizmetinden yararlanmak isteyen kütüphane, Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi ödünç verme kurallarını okuyup kabul etmiş sayılır.

b) Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak Bilgi Merkezimize başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar.

c) İstekte bulunulmadan önce kitabın koleksiyonumuzda olup olmadığı Bilgi Merkezi kataloğundan kontrol edilmelidir. Katalog kaydının "Durum" alanında "İade Tarihi... " notu olan kitaplar üyeler üzerinde olduğundan, tekrar "Rafta" notuyla göründüğünde talep edilebilir.

d) Bir Kütüphane, aynı anda en fazla 20 yayın ödünç alabilir. Ödünç verme süresi postada geçecek süre dâhil 20 gündür. Ödünç alınan yayın üzerinde ayırtma yoksa en fazla 3 kez uzatma yapılabilir. Uzatma yapmak için iade tarihine en az 2 gün kala Bilgi Merkezimize başvurulması gerekmektedir.

e) İstekler; KİTS, TÜBESS aracığıyla yapılmaktadır

f) Referans, rezerv ve özel koleksiyonlar, görsel-işitsel malzemeler, tezler, süreli yayınlar ödünç verilemez.

g) İsteklerin doğru ve zamanında sağlanabilmesi için, istek bilgilerinin eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan istekler, talebi gönderen kütüphaneye bildirilir ve iptal edilir.

h) Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

i) Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dâhil ), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.

j) Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

k) Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. İlgili kütüphaneye yapılan geri çağırma duyurusunu takip eden 48 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.

l) İstekte bulunan kütüphane, kargo ile gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.