GECİKEN VE KAYIP KİTAPLAR

Materyal Kaybı

 

a)      Kayıp edilen eserlerin öncelikli olarak aynısı eğer bulunamıyorsa en son baskısı temin edilmek zorundadır.

b)      Eğer baskısı tükenmiş ise Bilgi Merkezi tarafından belirlenen eserler üyeler tarafından temin edilir.

c)      Materyal kaybından dolayı oluşan gecikme cezası ( Madde 12/2) ile ilgili kurallar işletilir.

d)      Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır ve üyelikleri 3 dönem pasif edilir.

Cezanın Tahsili

 

1) Geç iadeden dolayı oluşan cezalar iki yolla ödenebilmektedir;

  • Tüm üyeler, oluşan ceza bedellerini tespit edilen banka şubesine veya Mali İşler Müdürlüğüne ödeyebilir ya da
  • Bilgi Merkezi Müdürlüğünce belirlenen eserleri temin ederek cezası karşılığı bağışta bulunabilir

 

2) Üyelerin üzerinde bulunan materyaller iade tarihi itibari ile geciktirme süresi 3 dönem olduğunda Rektörlük makamı onayı ile eğitim aldıkları ya da bağlı bulundukları enstitü/fakültelere resmi yazı ile bilgilendirilir gecikmede olan yayınlar üyelerden istenir.

 

3) Üyelerin üzerinde bulunan materyaller iade tarihi itibari ile 4 dönem teslim edilmez ise Bilgi Merkezinin teklifi ile Rektörlük makamının onayından sonra kayıp işlemi uygulanır ve oluşan ceza tutarı Mali İşler Müdürlüğüne bildirilerek öğrencinin durumu pasif edilir.