BİLGİ MERKEZİNDEN İLİŞİK KESME

Bilgi Merkezinden İlişik Kesme

 

1) Üniversite ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler Bilgi Merkezi ile ilişkileri olmadığına dair belge almak zorundadırlar.

2) Üniversite ile ilişik kesmek isteyen akademik ve idari personelin Bilgi Merkezi ile ilişkileri kalmadığını belgelendirmedikleri takdirde İnsan Kaynakları Müdürlüğünce üniversite ile olan ilişkileri kesilmeyecektir.

3) Üzerlerinde Bilgi Merkezi yayınları bulunan üyeler ödünç aldıkları materyalleri teslim edene kadar veya geç iade nedeniyle bu Standart İşletim Yönergesinde belirtilen kurallarca oluşan cezalar tahsil edilene kadar (Madde 12)  üyelerin ilişikleri kesilmez.

4) Bu işlemler Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.


Üniversite ile ilişik kesmek isteyen akademik ve idari personelin Bilgi Merkezi ile ilişkileri kalmadığını belgelendirmedikleri takdirde İnsan Kaynakları Müdürlüğünce üniversite ile olan ilişkileri kesilmeyecektir.


Bu işlemler Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.