Kütüphaneler Arası Ödünç Formu

Eserin başka bir baskısı olabilir mi?