Duyuru Detayı

YÖK Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi 25.05.2016

25 - 05 - 2016

Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi (YAAP) gereğince tüm Yükseköğretim kurumlarında basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan akademik çalışmaların(makale, kitap, kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb) bir araya toplamak ve her üniversite bünyesinde uluslararası açık erişim standartlarına uygun bir Kurumsal Akademik Arşiv sistemi kurulması amaçlanmaktadır.

Türk Yükseköğretim Sistemi bugün Web of Science'a giren yıllık ortalama 26.000 civarında makale üretmektedir. Diğer bilimsel yayınların ve çıktıların miktarı tespit edilememektedir. Türk Yükseköğretim Sistemin ürettiği bilimsel tüm çıktıların, üniversiteler tarafından oluşturulacak Kurumsal Akademik Arşivler aracılığı ile toplanması, düzenlenmesi, uzun süreli saklanması ve YÖK Başkanlığı'nda kurulacak Ulusal Akademik Arşiv sistemi üzerinden merkezi olarak harmanlanıp ulusal ve uluslararası tüm kullanıcıların erişimine sunulması hedeflenmektedir.

Böylelikle küresel anlamda büyük bir rekabetin yaşandığı yükseköğretim alanında, üniversitelerimiz daha görünür hale gelecek ve bu görünürlük yapılan çalışmaların paylaşılmasına ve kalitenin yükselmesine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmaların bir sonraki adımı kamu kaynakları ile üretilen araştırma verilerinin açık erişim standartlarına uygun biçimde paylaşımı olacaktır. Konulan uzun dönemli hedef ise bu ulusal akademik arşivde bilimsel çalışmalarını paylaşmak isteyen ülkedeki tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını entegre etmektir.

Tüm üniversitelerde uygulanmaya başlanan bu proje Bilgi Merkezleri ve Kütüphaneler tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle bahse konu olan tüm dokümanların ivedilikle elektronik kopyalarının eğer yoksa basılı kopyalarının Bilgi Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.